Kedves Felhasználó!

Én, Solymos Ági eleget teszek az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) szerinti kötelezettségeimnek a személyes adatok naprakészen tartásával; biztonságos tárolásával (és megsemmisítésével); azáltal, hogy nem gyűjtök vagy tárolok túlzott mennyiségű adatot; a személyes adatok elvesztéssel, visszaélésekkel, jogosulatlan hozzáféréssel és nyilvánosságra hozatallal szembeni védelmével, valamint a személyes adatok védelmét szolgáló megfelelő technikai intézkedések megtételével. Ebben az összefüggésben a személyes adatok a terápia kezdetén vagy alatt kitöltött űrlapok, beleértve az Ön nevét, címét, kórtörténetét, problémáját, amellyel kapcsolatban terápiát kér, és a kapcsolódó információkat, beleértve a megjegyzéseimet.

Automatikusan gyűjtött adatok

A jelen weboldal működését szolgáló számítógépes rendszerek és alkalmazások normál működésük során észlelnek bizonyos adatokat (amelyek továbbítása az internetes kommunikációs protokollok használatába beletartozik), amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül azonosítható felhasználókhoz.

Az összegyűjtött adatok tartalmazzák az oldalhoz csatlakozó felhasználók által használt számítógépek IP-címeit és domain neveit, a kért erőforrások Uniform Resource Identifier (URI) jelölésében szereplő címeket, a kérés időpontját, a beküldés módját, a szerverhez intézett kérést, a válaszként kapott fájl méretét, a szerver által adott válasz állapotát jelző számkódot (siker, hiba stb.), és egyéb, az operációs rendszerre és az általa használt informatikai környezetre vonatkozó paramétereket.

Ezeket az adatokat a feltétlenül szükséges ideig kezelem, kizárólag az oldal használatáról szóló anonim statisztikai információk beszerzése és szabályszerű működésének ellenőrzése céljából. Az ilyen adatok megadása kötelező, mivel közvetlenül kapcsolódnak a webböngészési élményhez.

Adatszolgáltatási kötelezettség

Adatainak megadása weboldalunk böngészése során kötelező.

Kivel osztom meg vagy közlöm az adatokat/információkat?

Az Ön adatainak közlése vagy nyilvánosságra hozatala nem történik, kivéve a jogi kötelezettségek vagy az Ön konkrét kérésének teljesítése céljából.

Az érdekelt fél jogai

Az adatkezelővel szembeni jogait bármikor gyakorolhatja.

Személyes adatait a következő célokra használjuk fel:

– szükség szerint kapcsolatba lépni Önnel az Ön által kért szolgáltatásokkal kapcsolatban;
– az Ön által kért szolgáltatások nyújtása céljából;
– számlakiállítás céljából és nyilvántartásaim vezetéséhez;

Felmérések útján felvenni Önnel a kapcsolatot, hogy megtudjuk véleményét a kapott szolgáltatásról.

Folyamatos képzésem és fejlesztésem részeként szupervíziót kapok, ahol megbeszélik az eseteimet. A felügyelet során minden adat kellőképpen anonimizált, olyan mértékben, hogy az egyes ügyfeleket ne lehessen azonosítani. Ha jelzi, hogy adatait nem szabad ilyen célokra felhasználni, akkor eltekintek az adatok felhasználásától.

Adatait soha nem adom át harmadik félnek az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül, feltéve, hogy az ilyen titoktartás nem ellentétes az én vagy az Ön, az Ön családtagjai vagy a nyilvánosság más tagjai biztonságával, és nem ellentétes semmilyen jogi lépéssel vagy jogszabályi előírással.

Személyes adatai kezelésének jogalapja

Ön egyértelmű hozzájárulását adta ahhoz, hogy személyes adatait meghatározott célból kezeljem. Továbbá az adatkezelés mindkét fél számára jogos érdekünk.